• Robotik Cerrahinin Avantajları
  • Robotik Cerrahi
Robotik Cerrahi | Üroloji Cerrahisi
Robotik Cerrahi | Üroloji

Prostat kanserinin tedavisinde farklı yöntemler  mevcuttur. Radikal prostatektomi ameliyatı bu tedavi yöntemlerinin en etkin olanıdır. Radikal prostatektomi operasyonu geçiren iyi diferansiye tümörlü hastaların 10 yıllık hastalığa özgü sağ kalım oranları %90'ın üzerindedir. Devamını oku...

Robotik Cerrahi | Genel Cerrahi
Robotik Cerrahi | Genel Cerrahi

Minimal invaziv cerrahi tekniklerin,  günümüz cerrahisinde kullanılmaya başlanması modern cerrahideki en önemli gelişmedir. Devamını oku...

Robotik Cerrahi | Kalp Cerrahisi
Robotik Cerrahi | Kalp Cerrahisi

Robotik Kalp Cerrahisinin avantajları; az kan kullanımı, hastanede daha az kalış süresi, daha az ağrı, düşük enfeksiyon oranı, estetik üstünlük ve erken işe dönme olarak sıralanabilir.
Devamını oku...

Robotik Cerrahi | Obezite Cerrahisi
Robotik Cerrahi | Obezite Cerrahisi

İleri derecede obez hastalarda ve daha once ameliyat olmuşkişilerde robtik cerrahinin büyük avantajları vardır. Devamını oku...

Robotik Cerrahi | Jinekoloji
Robotik Cerrahi | Jinekoloji

Robotik cerrahi olarak bilinen cerrahi yöntemi jinekoloji alanında hastanın karnına büyük bir kesi yapılmadan 1 cm lik küçük kesilerden yerleştirilen kamera ve cerrahi alet çubuklarıyla gerçekleştirilen ameliyatlardır. Devamını oku...

Florence Nightingale |Tanıtım Videosu
home-video Group Florence Nightingale Hastaneleri Tanıtım Videosunu izlemek için tıklayınız